Sabtu, 20 Mac 2010

Mahasiswa Bertaraf Dunia

Elemen yang tersurat dan tersirat membantu untuk mencapai hasrat menjadi seorang MBD.. Perhatikan elemen yang tersirat ibarat roda belakang sebuah basikal yang dikawal arahnya oleh roda hadapan. tanpa kedua-duanya basikal tidak boleh bergerak dengan lancar.

Yang tersirat:
 • kematangan berfikir
 • cekal dan kental
 • bersemangat waja
 • berkeyakinan tinggi
 • rajin
 • berani
 • berkeinginan
 • sentiasa ingin berada di hadapan dari orang lain
 • pemikiran kritis
 • kreatif
Yang tersurat:
 • menguasai ICT
 • komunikasi yang baik
 • penggunaan bahasa Inggeris
 • inovatif
 • menunjukkan etika profesional
 • cemerlang dalam akademik
 • mempunyai sifat kepimpinan
 • mempunyai pengetahuan dalam organisasi dan pengurusan
 • kemahiran sosial
 • boleh berkerjasama dalam satu kumpulan
 • boleh bekerja dalam suasana global
Sebenarnya banyak lagi ciri-ciri yang perlu ada. Di sini hanya sedikit yang dipersembahkan, sebagai bantuan untuk masa hadapan.

(Mahasiswa abad 21,abdul razaq ahmad)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...