Selasa, 20 Oktober 2009

Refleksi SPSS

MULA-MULA PERGI KE START MENU DAN KLIK WINDOWS SPSS.
SETELAH ITU JADUAL SEPERTI DI BAWAH AKAN KELUAR.
KEMUDIAN KLIK PADA VARIABLE VIEW.
ISI MAKLUMAT YANG BERKAITAN YANG ADA PADA SOALAN SOAL SELIDIK YANG TELAH ANDA BUAT.CONTOHNYA TAHUN,PROGRAM, SEMESTER, JANTINA, UMUR DAN SOALAN-SOALAN YANG ANDA KEMUKAKAN.
TUKARKAN 'NUMERIC' PADA TYPE. MANAKALA WIDTH TUKARKAN KEPADA ANGKA 8 DAN DECIMALS PULA NOMBOR '0'.
BAGI TAHUN DAN SEMESTER PULA, PADA VALUE KEKALKAN 'NONE'..BAGI PROGRAM KLIK PADA 3 TITIK YANG BERTURUTAN DI SEBELAHNYA. PADA VALUE TAIP ANGKA DAN PADA VALUE TABLE TAIP NAMA PROGRAM. ULANG LANGKAH SAMA UNTUK SOALAN JANTINA DAN LAIN-LAIN..
PADA BAHAGIAN MISSING TUKARKAN KEPADA '0'...COLUMN PULA DIISI DENGAN NOMBOR 8 DAN ALIGN TUKAR KEPADA CENTER.
BAGI PEMBOLEHUBAH SEPERTI TAHUN DAN SEMESTER PILIH SCALE PADA BAHAGIAN MEASURE.
BAGI PROGRAM DAN JANTINA KLIK PADA NOMINAL. BAGI SOALAN-SOALAN PULA KLIK PADA ORDINAL.
SETELAH SELESAI MENGISI MAKLUMAT PADA VARIABLE VIEW, KLIK PADA DATA VIEW.
MASUKKAN MAKLUMAT YANG DIPEROLEHI DARI HASIL SOAL SELIDIK KE DALAM KOTAK YANG SESUAI..
APABILA SELESAI MENGISI, KLIK PADA ANALYZE.
KEMUDIAN KLIK DISCRIPTIVE STATISTIC DAN KLIK PADA FREQUENCY.
KEMUDIAN MASUKKAN SATU PERSATU PEMBOLEHUBAH DARI KIRI KE KANAN DENGAN KLIK PADA SIMBOL > YANG ADA DI SITU..
KLIK PADA STATISTIC DAN SET FREQUENCIES STATISTIC MENGIKUT PILIHAN ANDA DAN KLIK CONTINUE. KLIK PADA CHART DAN FORMAT UNTUK TETAPKAN MAKLUMAT YANG ANDA MAHU DAN KLIK OK APABILA SELESAI SEMUA.
HASIL OUTPUT DARI DATA VIEW TADI AKAN KELUAR. DALAM DATA TERSEBUT AKAN ADA FREQUENCY, FREQUENCY TABLE DAN PIE CHART YANG ANDA PILIH TADI.

Selasa, 13 Oktober 2009

Book Let

1.Mula-mula klik Start dan klik Microsoft Office Word.

2.Pergi ke Page Loyout, klik Margins dan klik custom margins. Seterusnya pilih Book Fold pada Multiple page dan klik OK.


3.Skrin anda akan terpapar seperti di bawah.


4.Selepas itu taip maklumat-maklumat yang anda mahu. Page di sebelah kiri merupakan page pertama dan page disebelah kanan adalah page berikutnya dan begitulah seterusnya.


5.Untuk memasukkan nombor muka surat, pergi ke Insert klik Page Number dan klik Bottom of Page dan pilih mana-mana pilihan yang anda ingin.


Cara mudah membuat brochure!

1. Klik Start dan pilih Microsoft Office Word dan klik.

2.Klik Page Loyout dan klik Margins. Kemudian klik Landscape dan klik OK.

3.Kemudian klik Columns dan pilih columns Three seperti di bawah.

4.Selepas itu tulislah apa-apa maklumat yang anda mahu. Pastikan untuk muka hadapan brochure anda ditulis pada columns ketiga. Contoh:

5.Untuk page seterusnya taip maklumat seperti biasa.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...