Selasa, 20 Oktober 2009

Refleksi SPSS

MULA-MULA PERGI KE START MENU DAN KLIK WINDOWS SPSS.
SETELAH ITU JADUAL SEPERTI DI BAWAH AKAN KELUAR.
KEMUDIAN KLIK PADA VARIABLE VIEW.
ISI MAKLUMAT YANG BERKAITAN YANG ADA PADA SOALAN SOAL SELIDIK YANG TELAH ANDA BUAT.CONTOHNYA TAHUN,PROGRAM, SEMESTER, JANTINA, UMUR DAN SOALAN-SOALAN YANG ANDA KEMUKAKAN.
TUKARKAN 'NUMERIC' PADA TYPE. MANAKALA WIDTH TUKARKAN KEPADA ANGKA 8 DAN DECIMALS PULA NOMBOR '0'.
BAGI TAHUN DAN SEMESTER PULA, PADA VALUE KEKALKAN 'NONE'..BAGI PROGRAM KLIK PADA 3 TITIK YANG BERTURUTAN DI SEBELAHNYA. PADA VALUE TAIP ANGKA DAN PADA VALUE TABLE TAIP NAMA PROGRAM. ULANG LANGKAH SAMA UNTUK SOALAN JANTINA DAN LAIN-LAIN..
PADA BAHAGIAN MISSING TUKARKAN KEPADA '0'...COLUMN PULA DIISI DENGAN NOMBOR 8 DAN ALIGN TUKAR KEPADA CENTER.
BAGI PEMBOLEHUBAH SEPERTI TAHUN DAN SEMESTER PILIH SCALE PADA BAHAGIAN MEASURE.
BAGI PROGRAM DAN JANTINA KLIK PADA NOMINAL. BAGI SOALAN-SOALAN PULA KLIK PADA ORDINAL.
SETELAH SELESAI MENGISI MAKLUMAT PADA VARIABLE VIEW, KLIK PADA DATA VIEW.
MASUKKAN MAKLUMAT YANG DIPEROLEHI DARI HASIL SOAL SELIDIK KE DALAM KOTAK YANG SESUAI..
APABILA SELESAI MENGISI, KLIK PADA ANALYZE.
KEMUDIAN KLIK DISCRIPTIVE STATISTIC DAN KLIK PADA FREQUENCY.
KEMUDIAN MASUKKAN SATU PERSATU PEMBOLEHUBAH DARI KIRI KE KANAN DENGAN KLIK PADA SIMBOL > YANG ADA DI SITU..
KLIK PADA STATISTIC DAN SET FREQUENCIES STATISTIC MENGIKUT PILIHAN ANDA DAN KLIK CONTINUE. KLIK PADA CHART DAN FORMAT UNTUK TETAPKAN MAKLUMAT YANG ANDA MAHU DAN KLIK OK APABILA SELESAI SEMUA.
HASIL OUTPUT DARI DATA VIEW TADI AKAN KELUAR. DALAM DATA TERSEBUT AKAN ADA FREQUENCY, FREQUENCY TABLE DAN PIE CHART YANG ANDA PILIH TADI.

Selasa, 13 Oktober 2009

Book Let

1.Mula-mula klik Start dan klik Microsoft Office Word.

2.Pergi ke Page Loyout, klik Margins dan klik custom margins. Seterusnya pilih Book Fold pada Multiple page dan klik OK.


3.Skrin anda akan terpapar seperti di bawah.


4.Selepas itu taip maklumat-maklumat yang anda mahu. Page di sebelah kiri merupakan page pertama dan page disebelah kanan adalah page berikutnya dan begitulah seterusnya.


5.Untuk memasukkan nombor muka surat, pergi ke Insert klik Page Number dan klik Bottom of Page dan pilih mana-mana pilihan yang anda ingin.


Cara mudah membuat brochure!

1. Klik Start dan pilih Microsoft Office Word dan klik.

2.Klik Page Loyout dan klik Margins. Kemudian klik Landscape dan klik OK.

3.Kemudian klik Columns dan pilih columns Three seperti di bawah.

4.Selepas itu tulislah apa-apa maklumat yang anda mahu. Pastikan untuk muka hadapan brochure anda ditulis pada columns ketiga. Contoh:

5.Untuk page seterusnya taip maklumat seperti biasa.

Selasa, 29 September 2009

CARA MEMBUAT DATABASE DENGAN MICROSOFT ACCESS

1. Pergi ke START dan pilih Microsoft Access.
2. Setelah keluar lamannya, klik Blank Database.
3. Kemudian lihat di sebelah kanan dan klik pada Create.
4. Maka laman microsoft access akan keluar. Buat right klik pada mouse dan pilih Rename Column.
5. Isi setiap column berdasarkan maklumat yang anda kehendaki. Seperti contoh di bawah.
6. Setelah siap diisi, klik pada gambar disket di atasnya untuk menyimpan maklumat itu. Tulis nama jadual anda seperti rajah di bawah dan klik OK.
7. Untuk membuat jadual lain pula, pergi ke bar menu klik Create dan pilih Table. Ulang no 4 hingga 6. Untuk membuat jadual lain guna kaedah yang sama.
8. Setelah semua jadual yang dikehendaki siap, klik Datasheet di bar menu dan klik Relationships.
9. Kemudian highlightkan jadual dan klik Add. Buat satu persatu. Setelah siap klik Close.
10. Selepas itu pergi ke ID dan highlightkannya. Klik kiri tetikus tanpa dilepaskan dan bawa ke ID di jadual sebelahnya. Ulang langkah sama untuk jadual yang lain.
11. Anda akan dapati setiap jadual telah dihubungkan. Contoh :
12. Kemudian pergi ke Datasheet sekali lagi dan klik More Forms dan pilih Form Wizard.
13. Pilih jadual pertama anda dan klik yang bertanda ' >>' untuk memasukkan semua item. Pilih jadual kedua dan klik item yang ada tidak termasuk ID dan klik yang bertanda '>'. Masukkan satu persatu. Ulang untuk masukkan item dari jadual yang lain. Setelah siap klik Next.
14. Pilih Columnar dan klik Next.
15. Pilih mana-mana gaya yang anda inginkan dan klik Next.
16. Setelah itu tulis semula nama yang anda inginkan untuk form anda. Klik Finish.
17. Form yang anda buat akan terpapar. Isi setiap ruangan dengan maklumat yang berkait. Contoh:
18. Apabila siap semua data pergi ke Datasheet dan klik Query Wizard. Pilih simple query wizard dan klik OK.
19. Kemudian klik item yang anda inginkan dan masukkan satu persatu dengan klik yang bertanda >. Selepas itu klik Next.
20. Tulis tajuk untuk data anda, klik untuk modify dan seterusnya klik Finish.
21.Seterusnya buat Report Wizard, pilih data yang anda buat sebelum ini dan klik Next sehingga selesai, klik Finish.
22. Anda akan dapati laporan yang anda buat akan terpapar. Contoh:

Isnin, 7 September 2009

Puisi Khalil Gibran

Api dan Hujan Cinta.......
"Baru ku sedari kalau aku kehilangan
Terbangun daripada tidurku
Dan merasakan sepi
Ku lihat api dan hujan bagaikan diriku
Dan dirimu
Sepertinya kau tak sama
Dengan diri ini
Namun ku yakin
Kau kembali untukku
Aku yakin kau milikku.."

(wo ai ni Allah)

CARA UNTUK MENGGUNAKAN MICROSOFT OFFICE EXCEL


  1. Mula-mula klik start seterusnya klik pada Microsoft Office Excel.
  2. Setelah laman microsoft dibuka, tulis maklumat yang perlu antaranya, nama pelajar, markah, mata pelajaran, jumlah dan gred.
  3. Kemudian buat jadual gred markah di sebelah kiri. Untuk menamakan jadual tersebut highlight jadual tersebut dan klik Formula.
  4. Kemudian klik pula pada Difine name dan isi perkataan "gred" pada Name untuk menamakan jadual tersebut. Kemudian klik OK.
  5. Untuk menentukan gred markah, klik pada ruangan sebelah markah, kemudian klik pada formula dan klik Insert Function. Selepas itu pilih VLOOKUP dan klik OK.
  6. Langkah seterusnya klik pada markah yang berada di sebelahnya. Kemudian isi "gred" di petak table_array, "2" di petak col_index_num dan perkataan "true" di petak range_lookup. Kemudian klik OK.
  7. Bagi memberi gred untuk markah di bawahnya, anda hanya perlu highlightkan petak dari petak yang telah diisi gred tadi sehingga ke petak terakhir, kemudian klik. Gred setiap markah akan keluar. Contoh seperti di bawah.
  8. Untuk mendapatkan gred bagi matapelajaran yang lain buat seperti langkah 7 di atas. Hasilnya seperti rajah di atas.
  9. Manakala berikut adalah langkah untuk menentukan bilangan pelajar yang mendapat a,b,c,d dan e. Mula-mula klik pada ruangan sebelah bilangan A, kemudian klik fx dan pilih pada COUNTIF.
  10. Langkah selepas itu, lengkapkan ruangan range dengan cara klik pada gred bermula dari atas sehingga ke bawah sehingga timbul garisan putus-putus. Manakala pada ruangan criteria pula masukkan gred yang hendak dijumlahkan. Sekiranya bilangan A yang anda hendakkan, maka tulislah "A" di ruangan tersebut. Selepas itu klik OK. Dan begitulah seterusnya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...